• exoduslogo2.png
  • exoduslogo3.png
  • exoduslogo4.png
  • exoduslogo6.png
  • exoduslogo7.png
  • exoduslogo8.png
  • exoduslogo62.png
  • exoduslogo91.png
  • exoduslogo92.png
  • exoduslogo93.png

Soning

EXODUS-møder peger på hvordan menneskets synd, må sones ved et stedfortrædende offer (se "Offerlammet").
Jesu soningsværk for os, er at Han udholdte den retfærdige straf.
Han stiller sig i synderes kår og under synderes ansvar, for at tilregnes al vores synd.
Så stiller Han sig ind under Guds helligheds dom og vrede over synden.
Således har Han lidt og fået den dom, som enhver synder skulle have haft.
Og enhver synder der tror dette, tilregnes nu Guds retfærdighed i ham.
(2 Kor 5,21)

Soning og forsoning er to forskellige ting.
Soningen er forsoningens forudsætning. Soningen er grunden. Forsoningen er følgen.
Ved Kristi legemlige død er vi forsonet med Gud (jf. Kol 1,22).