Den korte version

Den korte version: "EXODUS-møder til vækkelse og fornyelse" hvad er det? EXODUS-møder henvender sig særligt til Guds folk.
Forkyndelsens indhold har en række karakteristika, som er bærende i møder til vækkelse og fornyelse.
Evangeliet - Budskabet om den pris Gud betalte, da Jesus led, døde og opstod for dig, må rækkes til de vakte samvittigheder.
Evighedsalvoren - Herrens snarlige genkomst som bliver til dom eller til frelse, hører sammen med vækkelsesforkyndelsen.
Hellighed - En forkyndelse af Guds dom over al vantro og synd.
Kaldet - Vækkelsesforkyndelsen indbyder og kalder i bevidstheden om, at det er muligt at blive frelst i dag.
Samvittigheden - En forkyndelse der søger at vække samvittighederne.
Skellet - En forkyndelse af Guds frelse, der sætter skel mellem frelst og ikke-frelst.
Hvad kommer der til at ske?
Vækkelse kan ikke planlægges! Derfor udsteder vi heller ikke garanti om, at det vil ske ved disse møder.
Vi beder om, at Gud vil sende sin vækkende og fornyende Ånd over os. Det gør Gud, når og hvor Han vil; og om det bliver forud, under eller efter disse møder, ved vi ikke.
Vi ved heller ikke, om vores besøgelsestid er forbi. Men vi ved, at der er én vej frem, og det er vejen tilbage. Tilbage til Guds ord. Tilbage til forkyndelsen af: Guds Hellighed, Forsoningen i Kristus, Skellet og Evighedsalvoren.
Det er dét, vi ønsker at sætte fornyet fokus på ved EXODUS-møderne.